Uputstvo za zamjenu lampe u projektoru

Zamjena lampe sa modulom u projektoru ili projekcionom TV je vrlo jednostavna. Uprkos tome Vam preporučujemo da slijedite upute tako da tijekom zamjene ne zaboravite neki od važnih koraka. Postupak zamjene lampe bez modula je složeniji. Koliko složeniji, to ovisi od okolnosti kao što ćete saznati u nastavku. Postupak zamjene je skroz isti za originalne, generične i zamjenske lampe.

Tijekom zamjene možete postupati u skladu sa ovim općim uputama. Ako imate na raspolaganju priručnik uz Vaš uređaj, preporučujemo da slijedite njega jer bi trebao da sadrži točni postupak zamjene konkretno za Vaš projektor ili projekcioni TV. Originalne upute od proizvođača su nekad također dio pakovanja originalne lampe sa modulom.

Inspiraciju kako izvršiti zamjenu lampe možete naći u našim video instrukcijama koje pokazuju zamjenu lampe u nekoliko odabranih projektora i zamjenu same žarulje bez modula.

Postupak zamjene lampe sa modulom

 1. Ako ste uređaj upravo koristili, ostavite prvo lampu da se ohladi. Vruća lampa može uzrokovati požar ili ozbiljne opekline.
 2. Nakon toga projektor / TV isključite i izvadite ga iz mrežnog napajanja.
 3. Nađite zaštitni poklopac lampe na projektoru, odvijte vijke kojima je poklopac přičvršćen i uklonite ga.
 4. Odgovarajućim odvijačem odvijte vijke koji pričvršćuju modul lampe – ne uvijek se moraju olabaviti svi vijci, dovoljno je olabaviti samo te kojima je modul lampe pričvršćen za projektor.
 5. Oslobodite (većinom metalnu) ručku sa modula lampe.
 6. Čvrsto držite projektor i oprezno pomoću ručke izvadite modul lampe. Ako je modul prejako pričvršćen, probajte ga polako osloboditi koristeći odvijač kao polugu.
 7. Pripremite novi modul lampe. Ako ste nabavili samo žarulju bez modula, potrebno je da je umetnete u modul na osnovu uputa u nastavku. Nakon toga se opet vratite ovim uputama.
 8. Čistom krpicom otarite prednji stakleni poklopac modula lampe, u slučaju potrebe i unutrašnji refleksni dio lampe ako nije zaštićen poklopcom.
 9. Modul umetnite unutar projektora na isti način kao što je bio umentut dosada.
 10. Ručku vratite nazad u njezin dosadašnji položaj i uvjerite se da je dobro pričvršćena.
 11. Zavijte vijke koji pričvršćuju modul lampe.
 12. Vratite nazad zaštitni poklopac modula i pričvrstite ga. Nema smisla probati paliti projektor prije nego što pričvrstite zaštitni poklopac lampe. Većina projektora u ovom stanju svakako neće proraditi!
 13. Resetujte brojač radnih sati lampe. I ovo je neophodan korak u cijelom postupku. Kako točno resetirati brojač na Vašem uređaju, možete naći u priručniku uz Vaš projektor ili u članku o resetiranju brojača među našim savjetima.
 14. Utaknite uređaj u utičnicu. Sada je opet spreman za korištenje.

Postupak zamjene žarulje u starom modulu

Nikad ne dodirujte novu žarulju golom rukom. Upotrijebite plastične rukavice ili krpicu. Masnoća sa ruku koja se zadrži na žarulji, može biti uzrokom eksplozije tijekom rada projektora.

 1. Rastavite modul lampe tako da možete izvaditi žarulju. Očistite svu prašinu i prljavštinu.
 2. Dobro pogledajte i zapamtite način na koji su konektori pričvršćeni na žarulju. Preporučujemo Vam da slikate dosadašnji način priključena kabela prije nego što ih odspojite.
 3. Pregledajte novu lampu i usporedite je sa prijašnjom lampom. Mogu se razlikovati u načinu pričvršćenja kabela.
 4. Odspojite konektore kabela za napajanje od žarulje. Ako je neki od kabela za napajanje fiksno priključen za staru žarulju - nije moguće ga osloboditi pomoću vijka i izvaditi ga, moraćete ga odrezati što najbliže žarulji.
 5. Izvadite staru žarulju i na njezino mjesto pričvrstite novu.
 6. Priključite na žarulju kabele za napajanje. U slučaju da ste morali prekinuti stari kabel, priključite ga na novu žarulju jednim od ova dva načina:
  • U slučaju da se na novoj žarulji nalazi alka za kabel koja služi za pričvršćenje provodnika na principu navoja, nataknite na kraj konektora električni provodnik sa navojem i odgovarajućim vijkom ga zavijte na alku. Pogledajte slike 1-4. Provodnik na principu navoja Vam možemo na Vaš zahtjev poslati zajedno sa lampom.

  • Ako ima i nova žarulja fiksno pričvršćene kabele za napajanje, u tom slučaju ostatak starog kabela spojite sa kabelom nove žarulje pomoću provodnika na principu utikača.
 7. Sastavite modul lampe i vratite se prethodnom uputstvu.

Ako već o lampama znate sve što je potrebno, preostaje samo odabrati ispravnu varijantu za vas

Najbrži vodič izborom lampe

Pronađi lampu u 2 klika

Lampe za projektore

Lampe za TV