Koje je jamstvo na lampu?

S obzirom na ograničenu trajnost lampe pogledajte Koliko dugo će lampa izdržati da svijetli?) je također ograničeno jamstvo lampe. Na većinu lampi je jamstvo od 3 do 6 mjeseci ovisno od proizvođača. Ako je za Vas jamstveni rok važan faktor prilikom kupovine, kontaktirajte nas. Reći ćemo Vam koji je jamstveni rok kod konkretne lampe a u slučaju Vašeg interesa ćemo Vam također ponuditi sličnu odgovarajuću varijantu sa dužim jamstvenim rokom. Naprimjer zamjenska lampa ili originalna lampa u neoriginalnom modulu imaju često jamstveni rok duži od originalne lampe. O tome ne odlučuje njihova pouzdanost već trgovinska politika proizvođača ili dobavljača lampe. I ovaj relativno kratki jamstveni rok je ali dovoljan da obuhvati potencijalni kvar lampe zbog greške u proizvodnji. Greške u proizvodnji se većinom pojave odmah tijekom prvih sati rada lampe. Zbog toga preporučujemo novu nabavljenu lampu što prije instalirati u projektor i iz početka je što najviše opteretiti. Ako kupujete više lampi za projektor da imate zalihu u slučaju iznenadnog kvara lampe, uvijek sve nabavljene lampe prvo isprobajte i ostavite ih da svijetle najmanje deset sati. Tek onda rezervne lampe uskladištite. Preporučujemo Vam da se također upoznate sa savjetima kako produžiti vijek lampe. Na jednom mjestu ćete jednostavno i brzo saznati sve potrebne informacije koje će Vam uštedjeti živce i novac.

Ako već o lampama znate sve što je potrebno, preostaje samo odabrati ispravnu varijantu za vas

Najbrži vodič izborom lampe

Pronađi lampu u 2 klika

Lampe za projektore

Lampe za TV