Koliko dugo izdrži da svijetli rezervna lampa?

Isto kao svaka druga žarulja i lampa za projektor ili projekcioni TV ima svoj određeni životni vijek. To nažalost znači da praktično svaki vlasnik projektora ili projekcionog TV će morati nekoliko puta da nabavi novu lampu ovisno od toga koliko često i pod kojim uvjetima koristi svoj uređaj.

Što utječe na životni vijek lampe?

Većina lampi za projektore sa višim svjetlosnim tokom ima pod optimalnim uslovima rada životni vijek oko 2000 sati. Proizvođači ali ovaj životni vijek ne jamče a iskreno rečeno pod uslovom normalnog korištenja projektora je svakako vrlo teško ga postići. U praksi to znači da ako koristite Vaš projektor 2–4 sata dnevno u čistom ambijentu bez prašine i dima u normalnoj sobnoj temperaturi trebala bi Vam lampa izdržati između 1500–2000 radnih sati. U slučaju drugačijeg načina korištenja se životni vijek lampe skraćuje. Ako koristite uređaj 24 sata dnevno 7 dana tjedno, rizik preranog sagorijevanja lampe je najviši. Noviji projektori, projektori sa nižim svjetlosnim tokom i projekcioni televizori imaju većinom duži životni vijek lampe (taj bi trebao da bude naveden u priručniku uz uređaj). Deklarirani životni vijek se odnosi samo na originalne sijalice, u slučaju da naručujete zamjensku lampu sa modulom ili bez njega, životni vijek može biti kraći.

Zašto lampa prestane da svijetli?

U današnje vrijeme se u većini projektora koriste žarulje od žive koje za stvaranje svjetla koriste električni luk između dvije elektrode u zatvorenoj staklenoj komori koja je napunjena smjesom plinova. Smjesa ima za vrijeme rada uređaja pritisak više od 200 atmosfera i temperaturu više od 1000 °C. Korištenjem dolazi do deformacije i gubitka materijala na elektrodama čime se povećava rastojanje između elektroda. Što veći je razmak između elektroda, to veći električni napon je potreban za stvaranje i održavanje električnog luka. Čim ovaj napon prevaziđe mogućnosti balasta projektora (to znači uređaja koji kontrolira snagu žarulje), lampa će se ugasiti. Lampa se može ugasiti i zbog toga što je postigla granicu svog životnog vijeka. Projektori većinom kao zaštitu od explozije žarulje odbijaju da koriste lampu ako je ista premašila svoj životni vijek. Projektor također može da prijevremeno gasi lampu ako ne može da je dovoljno ohladi. Razlog može biti greška u proizvodnji žarulje, začepljeni filteri, mana ventilatora ili blokirani pristup vazduha ispušnim otvorima projektora.

 

U novijim projektorima se koriste modernije žarulje tako da i njihove lampe imaju duži životni vijek. U kombinaciji sa eko korištenjem uređaja koje bi trebalo da poveća životni vijek lampe na uštrb svjetline slike možete postići životni vijek čak oko 5000 radnih sati. U našoj infografici pogledajte što sve utječe na životni vijek lampe i kako ga što najviše produžiti. Srećom se na lampe veže garancija, koja štiti korisnike od preranog sagorijevanja lampe.

Ako već o lampama znate sve što je potrebno, preostaje samo odabrati ispravnu varijantu za vas

Najbrži vodič izborom lampe

Pronađi lampu u 2 klika

Lampe za projektore

Lampe za TV