Od čega se sastoji lampa za projektor?

Lampa za projektor ili projekcioni TV sastoji od svijetiljke – vrlo jake žarulje koja je ugrađena u kućište lampe. Kućište olakšava manipulaciju sa lampom i njezinu zamjenu u projektoru. Osim toga omogućava pričvršćenje lampe u projektoru, priključenje žarulje na izvor napajanja, filtraciju UV zrakova iz proizvedenog svjetla, zaštitu projektora od potencijalne eksplozije žarulje (krhotine zahvaljujući modula lampe ne mogu da oštete optički sustav projektora) itd.

Modul lampe i njegove komponente

Modul lampe je napravljen od plastike otporne na toplinu, ponekad se djelimično koristi i metal. Modul sadrži staklenu leću za filtraciju UV zrakova, eventualno i za usmjeravanje toka svjetla. Sastavnim dijelom modula su i kabeli za napajanje koji su na jednoj strani priključeni na lampu a na drugoj strani na konektor. Kada se modul umetne u projektor, konektor se poveže sa balastom (ili tzv. drajverom) lampe – električnim krugom koji nije sastavnim dijelom modula ali obezbijeđuje napajanje lampe.

Sastavnim dijelom modula lampe su većinom i vijci za pričvršćenje modula unutar projektora. Neki moduli sadrže i čip koji mjeri koliko dugo je lampa svijetlila. Isti osim toga služi kao propagacija prodaje originalnih modula lampi jer privlači pažnju na činjenicu da proizvodnja zamjenskih ili drugih vrsta lampi je puno složenija.

Konstrukcija projektorskih žarulja

Najvažniji dio žarulje je tzv. baklja ili plamenik lampe (engl. burner), to znači trubica od prozirnog stakla koja sadrži šupljinu napunjenu plinovitom smjesom žive. Unutra su smještene dvije elektrode od volframa između kojih se nakon uključenja lampe stvara električni luk. Taj reakcijom sa plinovitom smjesom stvara svjetlo koje se zrači više manje jednako u sve smjerove. Zato je u blizini plamenika postavljen reflektor – staklo paraboličnog ili eliptičnog oblika koje ima na unutrašnjoj strani ogledalo. Reflektor odbija svjetlosne snopove koji idu u neželjenom pravcu tako da je maksimum proizvedenog svjetla usmjereno naprijed u optički sustav projektora.

Neke žarulje imaju u prednjem dijelu reflektora postavljeno staklo ili leću za filtraciju UV zrakova. Ponekad je ovo staklo već sastavnim dijelom modula lampe a ako nije ni tamo, možete ga naći u projektoru u komori lampe. Žarulja također većinom sadrži dva (ponekad i tri) konektora priključena na elektrode u baklji i izvedena na zadnjoj strani reflektora lampe.

Budite oprezni!

Većina svijetiljki za projektore su žarulje od žive. U baklji ovih žarulja se nalazi mala količina žive. Živa ima negativan utjecaj na naš organizam. Iako se u žarulji nalazi vrlo mala količina žive u stotinama miligrama, preporučujemo da sa proizvodom manipulišete oprezno i da u slučaju da se razbije ili eksplodira u projektoru uklonite krhotine u rukavicama a prostoriju dobro izračite. Također ne zaboravite na ekološku likvidaciju stare lampe za projektor.

Tko proizvodi žarulje za originalne lampe?

Žarulje u odgovarajućoj kakvoći za originalne lampe sa modulom u današnje vrijeme proizvodi samo nekoliko proizvođača:

Ako u našoj e-trgovini naručite originalnu lampu sa modulom, generičnu lampu ili originalnu lampu bez modula, uvijek će u njoj biti ugrađena žarulja jednog od gore navedenih proizvođača. Žarulje ovih brendova imaju vrlo slične paramtere i jednu možete slobodno da zamijenite drugom. I sami proizvođači originalnih lampi sa modulom ponekada zbog momentalnog nedostatka lampi na tržištu upotrijebe žarulju brenda koji obično ne koriste. Ako naručujete generičnu ili originalnu lampu bez modula i insistirate na konkretnom proizvođaču žarulje, molimo Vas da informaciju upišete u bilješke uz Vašu narudžbu.

U kompatibilnim modulima ili u slučaju da naručujete kompatibilnu lampu bez modula ćete dobiti „no name“ žarulju koja je svojim parametrima bliža originalnom proizvodu, ali većinom ne postiže istu kakvoću projekcije i životni vijek.

Ako već o lampama znate sve što je potrebno, preostaje samo odabrati ispravnu varijantu za vas

Najbrži vodič izborom lampe

Pronađi lampu u 2 klika

Lampe za projektore

Lampe za TV