Što je izazvalo eksploziju lampe i kako je riješiti?

U većini projektora se koriste žarulje od žive pod visokim pritiskom koje proizvode svjetlo stvaranjem električnog luka između dvije elektrode od volframa. Te se nalaze u zatvorenoj staklenoj komori proizvedenoj od silicija i napunjenoj smjesom plinova. Smjesa ima za vrijeme rada uređaja unutrašnji pritisak oko 250 atmosfera i temperaturu oko 1300 °C. Pod sticajem određenih okolnosti može staklena komora da eksplodira. Nasreću je konstrukcija projektora spremna za ovu situaciju tako da eksplozija žarulje ne bi trebala da ošteti projektor. Ipak je naravno poželjno izbjeći eksploziju lampe.

Što može izazvati eksploziju?

Eksplozija većinom nastaje zbog sljedećih razloga:

Pogreška u proizvodnji žarulje

Staklena komora može biti zbog pogreške u proizvodnji na nekom mjestu stanjena ili se na njoj može nalaziti mikro pukotina. Nakon što je žarulja puštena u rad, unutrašnji pritisak počne da raste, utanjeno mjesto taj pritisak ne izdrži i žarulja eksplodira. Eksplozija izazvana pogreškom u proizvodnji se većinom desi za vrijeme prvih minuta ili sati rada nove lampe. To znači da je taj događaj bez problema pokriven jamstvenim rokom lampe. Osim toga eksplozija ne bi trebala da se događa često jer i većina proizvođača ostavlja lampe da gore određeno vrijeme prije nego što ih puste u prodaju.

Pogreška u instalaciji – dodir lampe golim rukama

Žarulju nikad ne dodirujte golom rukom, pogotovo ne sa unutrašnje strane – direktno na baklji lampe ili u njezinoj blizini. Na žarulji bi se stvorilo masno mjesto koje se zagrijava više od ostatka lampe. Zbog toplinskog istezanja se stvara unutrašnja napetost između mjesta sa različitom temperaturom koja može biti tako jaka da uzrokuje eksploziju stakla. Ovaj problem se češće javlja prilikom zamjene same žarulje za razliku od zamjene lampe sa modulom. Zato u svakom slučaju preporučujemo za zamjenu same žarulje korištenje rukavica.

Neoptimalni radni uvjeti

Iako žarulja nema nikakvu pogrešku iz proizvodnje, mogu se u toku njezinog rada određena mjesta na staklenoj komori lampe stanjiti kao rezultat nepovoljnih radnih uvjeta. Isti mogu biti uzrokovani sljedećim situacijama:
  • kontinuirani ili vrlo česti rad uređaja,
  • mehaničke vibracije koje djeluju na lampu u pogonu ili u vrućem stanju,
  • niska temperatura za vrijeme pokretanja projektora,
  • često uključivanje i isključivanje projektora,
  • nedostatak vremena za hlađenje projektora nakon njegovog isključenja.

Nedovoljno hlađenje lampe

Posebno ako se projektor koristi u prašnjavom ili zapušenom ambijentu dolazi do začepljenja filtera za prašinu a time i do nesavršenog hlađenja lampe. Projektor bi trebao da na vrijeme otkrije pregrijanu lampu, trebao bi je isključiti i ohladiti. Međutim to ne uspije uvijek i zato pregrijana lampa pukne.

Kraj životnog vijeka lampe

Lampu u projektoru nikad ne bi trebali da koristite što najduže, trebali bi je zamijeniti čim projektor počne da najavljuje kraj radnog vijeka lampe. Nikako ne preporučujemo resetirati brojač radnih sati lampe i dalje koristiti staru lampu, jer time se značajno povećava rizik eksplozije žarulje. Rad lampe uzrokuje gubitak materijala na glavnim elektrodama u baklji lampe, što povećava prostor između elektroda. Što veći prostor između elektroda, to veći električni napon je potreban za stvorenje i održavanje električnog luka. Pri kraju životnog vijeka lampe može biti napon potreban za stvorenje luka između glavnih elektroda tako visok, da balast lampe (uređaj koji kontroliše snagu žarulje) nije u stanju da ga obezbijedi. Elektrode će ali i dalje da zagrijavaju smjesu plinova koja se nalazi u baklji lampe sve dok baklja ne eksplodira.

Greška u projektoru

Eksploziju žarulje može također uzrokovati kvar projektora, posebno kvar u balastu lampe koji može zbog kvara određenog sastavnog dijela da dodaje lampi neodgovarajući napon, ili ne mora da na vrijeme isključi uređaj ili zaustavi pregrijavanje žarulje. Ako Vam u projektoru eksplodira već druga nova žarulja, u svakom slučaju odnesite uređaj u servis na dijagnostiku. Najčešćim uzrokom eksplozije lampe je utjecaj nekoliko spomenutih faktora odjednom. Kao primjer možemo navesti kombinaciju korištenja lampe duže nego što je poželjno, projektora sa kojim se često manipuliše i filtera začepljenog prašinom ili masnoćom.

Kako spriječiti eksploziju lampe?

Trudite se što najviše koristiti projektor u skladu sa prethodnim savjetima. Ilustrativno ih možete pogledati u našoj preglednoj infografici koja sadrži 10 pravila kako produžiti životni vijek lampe.

Što da radim kada lampa eksplodira?

  • Žarulja sadrži malu količinu žive. Zato ako dođe do eksplozije lampe,prenesite projektor u dobro ventilirani prostor a prostoriju u kojoj je žarulja eksplodirala izračite.
  • Ostavite projektor dovoljno dugo da se ohladi.
  • Skinite poklopac sa lampe, izvadite modul lampe, stavite ga u kutiju ili u čvrstu vreću i budite oprezni da se ne porežete. Iz prostora lampe pokušajte da uklonite što najviše krhotina.
Ako su krhotine i u teško dostupnim mjestima projektora, preporučujemo Vam da odnesete uređaj na čišćenje u specijalizirani servis.  

Ako već o lampama znate sve što je potrebno, preostaje samo odabrati ispravnu varijantu za vas

Najbrži vodič izborom lampe

Pronađi lampu u 2 klika

Lampe za projektore

Lampe za TV