Informacije o obradi osobnih podataka

Društvo Web Retail s.r.o. izvodi obradu Vaših osobnih podataka, pošto je to neophodno u svrhe izvršavanja ugovora s Vama radi prodaje robe (ili radi poduzimanja radnji prije sklapanja takvog ugovora), te dalje izvodi obradu Vaših osobnih podataka, koja je neophodna za ispunjavanje javnih obveza ovog društva.

1. IDENTITET I KONTAKT PODACI VODITELJA OBRADE

 • 1.1. Voditelj obrade Vaših osobnih podataka je trgovačko društvo Web Retail s.r.o., sa sjedištem na adresi Husinecká 903/10, Praha 3, 130 00, Češka, id. broj: 28876431, upisano u sudski registar koji vodi Gradski sud u Pragu, odjel C, uložak 150602 (u daljnjem tekstu: Voditelj obrade“).
 •  
 • 1.2. Kontakt podaci Voditelja obrade su slijedeći: adresa za dostavu Politických vězňů 1597/19, Praha 1, 110 00, adresa e-pošte info@projektori-lampe.hr, telefon +420 910 055 666.
 •  
 • 1.3. Voditelj obrade nije imenovao povjerenika za zaštitu osobnih podataka.

2. PRAVNA OSNOVA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

 • 2.1. Pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka je činjenica da je ista obrada neophodna u svrhe:
  • 2.1.1. izvršavanja ugovora između Vas i Voditelja obrade ili za poduzimanje radnji od strane Voditelja obrade prije sklapanja takvog ugovora u smislu čl. 6 st. 1 slovo b) Uredbe 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (u daljnjem tekstu: „Uredba“);
  • 2.1.2. izvršavanja pravnih obveza koje se odnose na Voditelja obrade u smislu čl. 6 st. 1 slovo c) Uredbe, i to konkretno prije svega radi ispunjavanja obveza koje Voditelju obrade nalažu opće obvezatni pravni propisi, uglavnom Zakon o porezu na dodanu vrijednost (br. 235/2004 Zbirke zakona), pročišćeni tekst, Zakon o porezu na dobit (br. 586/1992 Zbirke zakona), pročišćeni tekst, te Zakon o računovodstvu (br. 563/1991 Zbirke zakona), pročišćeni tekst.

3. SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

 • 3.1. Svrhe obrade Vaših osobnih podataka su:
  • izvršavanje ugovora između Vas i Voditelja obrade, uključujući dostavu robe i rješavanje prava iz odgovornosti za nedostatke, ili poduzimanje radnji od strane Voditelja obrade prije sklapanja istog ugovora, te izvršavanje javnih obveza Voditelja obrade - identifikacijski i kontakt podaci, prije svega: ime, prezime, broj telefona, adresa e-pošte, adresa za obračun i dostavu,
  • osiguranje tehničke funkcionalnosti web stranice i poboljšanje kvalitete pružanih usluga - session cookies, identifikacijski podaci,
  • izvođenje neophodnih analiza i mjerenja - posjećenost, čitanost, broj pregleda stranica, uređaj sa kojeg korisnici dolaze na web stranicu Voditelja obrade, vrijeme provedeno na stranici, IP adresa,
  • slanje e-mail upitnika glede spokojnosti u okviru programa Provjereno od strane klijenata, u koji program je uključena i e-trgovina Voditelja obrade, ocjena povratnih informacija i analize tržišnog položaja Voditelja obrade: adresa e-pošte
  • računovodstvene i porezne svrhe (npr. za evidenciju u smislu računovodstvene i porezne legislative) - identifikacijski i kontakt podaci,
  • izvršavanje drugih zakonskih obveza (koje primjerice proizlaze iz odgovornosti za nedostatke i sl.) - identifikacijski i kontakt podaci.
 •  
 • 3.2. Od strane Voditelja obrade ne dolazi do automatiziranog pojedinačnog donošenja odluka u smislu čl. 22 Uredbe.

4. VRIJEME POHRANE OSOBNIH PODATAKA

 • 4.1. Vaši osobni podaci će se obrađivati tijekom trajanja učinaka prava i obveza iz ugovora, te dalje tijekom cijelog vremena koje je neophodno u svrhe arhiviranja prema nadležnim opće obvezatnim pravnim propisima, međutim najduže tijekom vremena koje određuju opće obvezatni pravni propisi; to isto važi i u slučaju da ne dođe do sklapanja ugovora.
 •  

5. DRUGI KORISNICI OSOBNIH PODATAKA

 • 5.1. Drugi korisnici Vaših osobnih podataka biti će dostavne službe i druge osobe koje sudjeluju u dostavi robe ili realizaciji plaćanja na temelju kupoprodajnog ugovora, te osobe koje za Voditelja obrade osiguravaju tehničke usluge u vezi rada e-trgovine, uklj. rad softvera i pohranu podataka:
  • dostavne službe i druge osobe koje sudjeluju u dostavi robe ili realizaciji plaćanja na temelju kupoprodajnog ugovora (Česká pošta a.s., DHL express, General Logistics Systems, Federal Express Czech s.r.o., Frogman s.r.o., PayPal, Braintree, Skrill, GoPay...),
  • društva i poslovni partneri koji osiguravaju prikupljanje podataka neophodnih za rad web stranice, prije svega analitičkih i statističkih podataka, a u koja društva se ubrajaju: Smartsupp.com s.r.o., Sentry.io, Tawk.to inc., Google, Seznam.cz, ...
  • eventualno drugi pružatelji usluga, softvera i aplikacija za obradu, koje međutim naše društvo trenutno ne koristi.
 •  
 • 5.2.    Korisnici Vaših osobnih podataka koji se obrađuju u svrhe izvršavanja obveza koje proizlaze iz pravnih propisa dalje mogu biti tijela porezne uprave ili druga nadležna tijela u slučaju da to Voditelju obrade nalažu opće obvezatni pravni propisi.
 •  
 • 5.3. Voditelj obrade ne namjerava prenositi osobne podatke kupca u treću zemlju (u zemlju izvan EU) ili međunarodnoj organizaciji.

6. PRAVA ISPITANIKA

 • 6.1. Pod uvjetima koji su određeni u Uredbi imate pravo zahtijevati od Voditelja obrade pristup Vašim osobnim podacima, imate pravo na ispravak ili brisanje Vaših osobnih podataka, odnosno na ograničenje njihove obrade, pravo podnošenja prigovora protiv obrade Vaših osobnih podataka, te dalje pravo na prenosivost Vaših osobnih podataka.
 •  
 • 6.2. Ako smatrate da je obradom Vaših osobnih podataka povrijeđena ili se povređuje Uredba, imate pravo zahtijevati od prodavatelja ili izvršitelja obrade pojašnjenje ili ispravak istog stanja, odnosno imate pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu.
 •  
 • 6.3. Niste obvezni dati nam podatke. Davanje Vaših osobnih podataka je neophodan zahtjev za sklapanje i izvršavanje ugovora i bez davanja Vaših osobnih podataka nije moguće sklopiti ugovor ili ga izvršavati od strane Voditelja obrade.
 •  
 • 6.4. Voditelj obrade ima pravo naplatiti za davanje informacije primjerenu naknadu koja nije viša od troškova koji su neophodni za davanje informacije.

 

Ako već o lampama znate sve što je potrebno, preostaje samo odabrati ispravnu varijantu za vas

Najbrži vodič izborom lampe

Pronađi lampu u 2 klika

Lampe za projektore

Lampe za TV