Privola za obradu osobnih podataka

Ovu privolu za obradu Vaših osobnih podataka dajete društvu Web Retail s.r.o., i to za obradu u svrhe registracije i administracije klijentskog naloga i obrade upita koji su upućeni putem obrazaca na web stranici voditelja obrade. Svoju privolu možete bilo kada povući i poslovne poruke sa Vam više neće pošiljati. Više informacija o obradi Vaših osobnih podataka možete naći u nastavku.

1. IDENTITET I KONTAKT PODACI VODITELJA OBRADE

 • 1.1. Voditelj obrade Vaših osobnih podataka je trgovačko društvo Web Retail s.r.o., sa sjedištem na adresi Husinecká 903/10, Praha 3, 130 00, Češka, id. broj: 28876431, upisano u sudski registar koji vodi Gradski sud u Pragu, odjel C, uložak 150602 (u daljnjem tekstu: “Voditelj obrade“).
 •  
 • 1.2. Kontakt podaci Voditelja obrade su slijedeći: adresa za dostavu Politických vězňů 1597/19, Praha 1, 110 00, adresa e-pošte info@projektori-lampe.hr, telefon +420 910 055 666.
 •  
 • 1.3. Voditelj obrade nije imenovao povjerenika za zaštitu osobnih podataka.

2. PRAVNA OSNOVA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

 • 2.1. Pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka je Vaša privola, koju ovim putem dajete Voditelju obrade u smislu čl. 6 st. 1 slovo a) Uredbe 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (u daljnjem tekstu: Uredba).

3. SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

 • 3.1. Svrhe obrade Vaših osobnih podataka su:
  • registracija i administracija klijentskog naloga te sudjelovanje u programu lojalnosti: adresa e-pošte.
  • obrada upita koji su upućeni putem obrazaca na web stranici Voditelja obrade: ime, prezime, broj telefona, adresa e-pošte
 •  
 • 3.2. Od strane Voditelja obrade ne dolazi do automatiziranog pojedinačnog donošenja odluka u smislu čl. 22 Uredbe

4. VRIJEME POHRANE OSOBNIH PODATAKA

 • 4.1. Vrijeme tijekom kojeg će Voditelj obrade čuvati Vaše osobne podatke je:
  • registracija i administracija klijentskog naloga te prateće sudjelovanje u programu lojalnosti - do brisanja klijentskog naloga,
  • obrada upita koji su upućeni putem obrazaca na web stranici Voditelja obrade - najduže 6 mjeseci od rješavanja zahtjeva,
  Svi osobni podaci se čuvaju i obrađuju najduže do povlačenja Vaše privole za obradu (u iste svrhe obrade).

5. DRUGI KORISNICI OSOBNIH PODATAKA

 • 5.1. Voditelj obrade ne namjerava prenositi Vaše osobne podatke u treću zemlju (u zemlju izvan EU) ili međunarodnoj organizaciji.

6. PRAVA ISPITANIKA

 • 6.1. Imate pravo bilo kada povući privolu za obradu Vaših osobnih podataka, koju ste dali Voditelju obrade. Međutim, to nema utjecaja na zakonitost obrade Vaših osobnih podataka prije istog povlačenja privole. Privolu možete povući bilo kada, i to slanjem obavijesti o povlačenju privole na adresu e-pošte info@projektori-lampe.hr ili telefonom na 020 898 043.
 •  
 • 6.2. Ako smatrate da je obradom Vaših osobnih podataka povrijeđena ili se povređuje Uredba, imate pravo zahtijevati od prodavatelja ili izvršitelja obrade pojašnjenje ili ispravak istog stanja, odnosno imate pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu.
 •  
 • 6.3. Niste obvezni dati nam podatke. Davanje Vaših osobnih podataka nije zakonski ili ugovorni zahtjev, te nije ni neophodan zahtjev za sklapanje ugovora.

 

Ako već o lampama znate sve što je potrebno, preostaje samo odabrati ispravnu varijantu za vas

Najbrži vodič izborom lampe

Pronađi lampu u 2 klika

Lampe za projektore

Lampe za TV