Video instrukcije zamjene lampe u projektoru BenQ MP771

U našem videu možete pogledati kako zamijeniti lampu sa modulom u projektoru BenQ MP771. Postupak za ostale modele projektora BenQ je vrlo sličan. U videu je prikazana zamjena cijelog modula lampe. Ako ste nabavili samo žarulju bez modula, pogledajte video zamjene žarulje u modulu.

Transkript titlova

 1. Isključite projektor pritiskom na dugme Power
 2. Ostavite projektor da se ohladi najmanje 30 minuta
 3. Izvadite kabel iz utičnice
 4. Odvijte vijak sa zaštitnog poklopca lampe
 5. Uklonite zaštitni poklopac
 6. Odvijte dva vijka koja pričvršćuju modul lampe
 7. Izvucite modul lampe
  • ako je lampa čvrsto pričvršćena iako ste skinuli sve vijke, probajte je polako osloboditi koristeći odvijač kao polugu
 8. Raspakujte novu lampu
  • ako ste naručili žarulju bez modula, pogledajte naše video Zamjena žarulje u modulu
  • budite oprezni da golim rukama ne dodirujete žarulju u modulu
  • u slučaju potrebe upotrijebite plastične rukavice
 9. Umetnite novu lampu i zavijte je
 10. Vratite zaštitni poklopac na lampu
 11. Projektor utaknite u utičnicu i uključite ga
 12. Nakon što je projektor uključen, resetujte brojač radnih sati lampe: Menu > System setup advanced > Lamp settings > Enter > Reset lamp timer > Enter > Reset > Enter
Pošaljite upute svojim prijateljima