Video instrukcije zamjene žarulje u modulu lampe

U ovim video instrukcijama ćete vidjeti zamjenu žarulje u modulu već upotrijebljene lampe. Zamjena je izvedena na lampi POA-LMP108, koja se koristi u nekim od Sanyo i EIKI projektora. Za druge lampe je postupak sličan, razlikuje se ali u načinu sastavljanja modula lampe i pričvršćenja konektora. U našem videu su svi konektori pričvršćeni vijkom tako da je zamjena žarulje vrlo jednostavna. Ako bi neki od konektora bio fiksno pričvršćen na lampu, morali bi za njegovo priključenje upotrijebiti električni provodnik na principu utikača ili navoja. U tom slučaju preporučujemo zamjenu žarulje samo stručnjacima.

Transkript titlova

 1. Otvorite zaštitni poklopac Vašeg sadašnjeg modula lampe
  • način na koji je poklopac pričvršćen se kod raznih lampi može razlikovati
  • nakon što skinete poklopac, dobro zapamtite kako su kabeli i žarulja pričvršćeni na modul
  • savjet: preporučujemo slikati dosadašnje priključenje
 2. Navucite rukavice
  • nemojte nikad dodirivati žarulju golom rukom
  • savjet: možete upotrijebiti npr. i rukavice sa benzinske pumpe
 3. Raspakujte novu lampu
  • uvjerite se da se nova lampa svojim oblikom slaže sa dosadašnjom lampom
  • označenje žarulje ne mora biti uvijek isto, može se raditi o žarulji sa istim parametrima ali od nekog drugog povlaštenog proizvođača
 4. Odmontirajte staru žarulju
  • isključite konektore i oslobodite staru žarulju
  • ako je neki od konektora pričvršćen fiksno, moraćete upotrijebiti metalni provodnik struje na principu navoja ili utikača, koje Vam možemo na Vaš zahtjev poslati
  • provodnik sa navojem upotrijebite u slučaju da ima nova žarulja na mjestu priključenja konektora navoj na koji pričvrstite provodnik pomoću vijka
  • provodnik na principu utikača se koristi u slučaju kada ima i nova žarulja fiksno pričvršćen konektor - provodnikom spojite konektor modula sa konektorom žarulje
 5. Namontirajte novu lampu
  • konektore uvijek priključite na ista mjesta kao što su bili priključeni prvobitno
  • većina modula ima samo dva konektora, ni ta ne smijete zamijeniti (može da se radi o žarulji sa istosmjernom strujom)
 6. Vratite zaštitni poklopac na modul lampe
 7. Nakon što ste umetunuli modul lampe u projektor, ne zaboravite da resetirate brojač radnih sati lampe
  • slijedite upute u priručniku za projektor
  • ili naša sljedeća videa
Pošaljite upute svojim prijateljima