Video instrukcije zamjene lampe u projektoru Epson EMP-X56

Pogledajte kako zamijeniti lampu sa modulom u projektoru Epson EMP-X56. Za ostale modele projektora Epson je postupak većinom vrlo sličan. U videu je prikazana zamjena cijelog modula lampe. Ako ste nabavili samo žarulju bez modula, pogledajte video zamjene žarulje u modulu.

Transkript titlova

 1. Isključite projektor pritiskom na dugme Power
 2. Ostavite projektor da se ohladi najmanje 30 minuta
 3. Izvadite kabel iz utičnice
 4. Odvijte vijak sa zaštitnog poklopca lampe
 5. Uklonite zaštitni poklopac
 6. Odvijte dva vijka koja pričvršćuju modul lampe
 7. Izvucite modul lampe
 8. Raspakujte novu lampu
  • ako ste naručili žarulju bez modula, pogledajte naše video Zamjena žarulje u modulu
  • budite oprezni da golim rukama ne dodirujete žarulju u modulu
  • u slučaju potrebe upotrijebite plastične rukavice
 9. Umetnite novu lampu i zavijte je
 10. Vratite zaštitni poklopac na lampu
 11. Očistite ili zamijenite filtar za prašinu
 12. Projektor utaknite u utičnicu i uključite ga
 13. Resetujte brojač radnih sati lampe: Menu > Reset > Reset radnih sati lampe > Enter > Da > Enter
Pošaljite upute svojim prijateljima