Kako resetirati brojač radnih sati lampe u projektoru?

Nakon zamjene lampe je kod većine projektora potrebno resetirati brojač radnih sati lampe. Ako brojač ne resetirate, projektor će preuranjeno javljati kraj životnog vijeka nove lampe ili će čak odbijati da je pokrene. Postupak resetiranja brojača lampe možete naći u priručniku uz Vaš projektor ili se možete inspirisati sljedećim postupcima.

Brojač nemojte nikad resetirati prije zamjene lampe. U slučaju da Vaša stara lampa još uvijek dobro svijetli a projektor ipak počne da javlja da se približava kraj životnog vijeka lampe, preporučujemo Vam da što prije naručite novu lampu. Čim nova lampa stigne, instalirajte je a staru lampu sačuvajte kao rezervnu i za dijagnosticiranje. Vještačko produžavanje životnog vijeka lampe značajno povećava rizik njezine eksplozije, koju je naravno uvijek bolje izbjeći.

Postupak se obično razlikuje ne samo po proizvođaču ali i po seriji modela. Za inspiraciju navodimo nekoliko primjera:

 • 3M, Dukane, Elmo, Viewsonic
  1. Pritisnite dugme “MENU“ da bi se otvorio meni.
  2. Kada se pojavi opcija “EASY MENU”, pomoću dugmeta “STRELICA GORE”/”STRELICA DOLE” odaberite iz menija “Go To Advanced Menu” i pritisnite dugme “STRELICA DESNO”.
  3. Pomoću strelica “gore“ i “dole“ odaberite u lijevoj koloni “OPTION“ ("Opcije") a onda pritisnite dugme “STRELICA DESNO”.
  4. Pomoću strelica “gore“ i ”dole“ odaberite “LAMP TIME“ (brojač radnih sati lampe) iz menija "OPTION" (ili "ADVANCED") a onda pritisnite i pridržite dugme “RESET” ili “STRELICU DESNO”.
  5. Pojaviće se dijaloški okvir. Odaberite “RESET“ ("Resetirati") pomoću dugmeta “STRELICA GORE”.
 • ASK, Infocus, Proxima
  • Način 1:
   1. Uključite projektor.
   2. Pritisnite i pridržite dugme za smanjenje jačine zvuka (“Vol-”) i nakon toga dugme za povećavanje jačine zvuka (“Vol+”) to sve za vrijeme od najmanje 3 sekunde.
   3. Signalna lampica bi trebala da počne da svijetli zelenom bojom.
  • Način 2:
   1. Uključite projektor.
   2. Pritisnite dugme “MENU” da bi se otvorio meni.
   3. Odaberite mogućnost “About“ (ili “Informacije”).
   4. Odaberite “Reset Lamp Timer“ i potvrdite resetiranje brojača.
 • Acer serije P/H/XD/X
  1. Pritisnite dugme “MENU“ na daljinskom upravljaču ili na upravljačkoj ploči projektora.
  2. Pomoću strelica “gore“ i “dole“ odaberite mogućnost “Upravljanje”
  3. Pomoću strelica “gore“ i “dole“  odaberite “Resetiranje radnih sati lampe"
  4. Pritisnite dugme “>“ i odaberite “Da“ za resetiranje brojača lampe na nulu.
  5. Pritisnite dugme “MENU“ na daljinskom upravljaču ili upravljačkoj ploči projektora i vratite se u glavni meni.
  6. Ako želite da zatvorite opcije OSD, pritisnite dugme “MENU“ na daljinskom upravljaču ili upravljačkoj ploči projektora. Opcije OSD će se zatvoriti a projektor će pohraniti nove postavke.
 • BenQ MP610
  1. Pritisnite dugme “Exit” na upravljačkoj ploči projektora i držite ga 5 sekundi dok Vam se ne pojavi brojač radnih sati lampe.
  2. Pritisnite na projektoru ili na daljinskom upravljaču dugme “Auto” i resetirajte brojač.
  3. Nakon cca 5 sekundi neaktivnosti će opcije OSD nestati. 
 • BenQ MP777/MP776
  1. Nakon što se prikaže uvodno logo prozovite meni na projekcijskom platnu (OSD).
  2. Pređite na "POSTAVKE SISTEMA": "Napredne opcije" > "Podešavanje lampe".
  3. Pritisnite dugme "MODE"/"ENTER".
  4. Pojaviće se stavka "Podešavanje lampe". Odaberite mogućnost "Resetiranje brojača radnih sati lampe“ i pritisnite dugme "MODE"/"ENTER".
  5. Pojaviće se upozorenje da li zaista želite resetirati brojač.
  6. Označite "Reset" i pritisnite dugme "MODE"/"ENTER".
  7. Brojač radnih sati lampe će se podesiti na „0”.
 • BenQ PB6100/PB6110/PB6200/PB6210
  1. Pritisnite i 5 sekundi pridržite dugme "Exit" na upravljačkoj ploči projektora dok se ne pojavi brojač radnih sati lampe.
  2. Kada se prikaže ponuda OSD, pritisnite dugme "MENU" ako želite resetirati brojač ili dugme "Exit" ako želite poništiti izbor.
  3. Pritisnite dugme < ili > ako želite resetirati brojač radnih sati lampe ili pritisnite dugme "Exit" ako želite napustiti meni.
  4. Pojaviće se poruka "LAMP HOUR RESET OK“. Pritisnite dugme "Exit" i napustite meni.
 • Boxlight, Canon, Christie, Eiki
  1. Uključite projektor i pritisnite dugme "MENU". Pojaviće se "MENI NA EKRANU" ("ON-SCREEN MENU").
  2. Dugmetom "PREĆI LIJEVO/DESNO" ("POINT LEFT/RIGHT") prenesite crveni okvir na ikonu menija za podešavajne ("SETTING").
  3. Odaberite "PREĆI DOLE" ("POINT DOWN"). Crveni okvir će se prenijeti na naslov "Resetirajte brojač radnih sati lampe" ("Lamp counter reset"). Pritisnite dugme "SET".
  4. Pojaviće se poruka "Resetirati brojač radnih sati lampe?" ("Lamp replace counter Reset?").
  5. Prenesite crvenu strelicu na dugme "Da" ("Yes") i pritisnite "SET".
  6. Pojaviće se novi dijaloški okvir sa zahtjevom za potvrdu izbora. Pritisnite dugme "Da" ("Yes") i resetirajte brojač radnih sati lampe.
  7. Nakon resetiranja će pokazatelj "ZAMIJENITI LAMPU" ("LAMP REPLACE") prestati da svijetli.
 • Epson
  1. Pritisnite "Menu" da bi se objavio meni projektora i odaberite mogućnost "Reset"
  2. Odaberite "Reset Lamp Hours" i potvrdite izbor dugmetom "Enter".
 • Hitachi
  1. Uključite projektor i pritisnite dugme "MENU" da bi se objavio meni.
  2. Iz izbornika opcija "OPTION" odaberite "LAMP TIME“
  3. Pritisnite dugme "RESET" i pridržite ga cca 3 sekunde.
  4. Odaberite "RESET" i potvrdite izbor.
 • LENOVO
  1. Pritisnite dugme "Menu" da bi se objavio meni.
  2. Pomoću dugmadi "Desno" ili "Lijevo" pređite na stavku "Information".
  3. Pomoću strelica "Gore" ili "Dole" odaberite "Lamp Hour Reset".
  4. Pritisnite dugme "Enter" ili "Desno". Pojaviće se poruka "Please see user manual"
  5. Na daljinskom upravljaču pritisnite sljedeću dugmad u ovom redoslijedu: "Dole", "Gore", "Lijevo" i "Desno". Pojaviće se informacije o resetiranju brojača radnih sati lampe.
 • Mitsubishi
  1. Uključite projektor.
  2. Pridržite na daljinskom upravljaču "STRELICA DESNO", "STRELICA LIJEVO" a istovremeno i dugme "POWER" na upravljačkoj ploči projektora.
  3. Sačekajte cca 3 sekunde, kontrolna sijalica lampe će 2 puta zatreptati.
  4. Nakon što pustite svu dugmad, resetiranje lampe će se dovršiti.
 • NEC serije NP/U/LT/VT
  • Način 1:
   1. Pritisnite dugme "MENU", odaberite "Resetirati" i
   2. Odaberite "Vrijeme čišćenja lampe" -> pojaviće se dijaloški okvir -> pritisnite "OK".
  • Način 2:
   1. Ako brojač pređe 3100 radnih sati, nećete moći uključiti projektor.
   2. Ako dođe do ove situacije, prebacite projektor u standby mod. Na daljinskom upravljaču istovremeno pritisnite dugmad "ON/STANDBY" i "CANCEL" i držite ih cca 10 sekundi. Čim se brojač resetira na nulu, pokazatelj "LAMP" će prestati da svijetli.
 • Sanyo
  1. Ukjlučite projektor.
  2. Pritisnite dugme "Menu". Strelicama "lijevo" i "desno"  (ili "3"/"4" ) označite stavku "Podešavanje" ("Settings").
  3. Pomoću dugmadi “Strelica gore” i “Strelica dole” odaberite "Brojač radnih sati lampe" ("Lamp Counter"). Pritisnite tipku za odabir ("Select").
  4. Na ekranu će se pojaviti brojač radnih sati lampe. Označite stavku "Resetovanje" ("Reset") i pritisnite "Da" ("Yes").
 • Sharp PG-B10S
  1. Uključite projektor.
  2. Pritisnite i pridržite dugmad "ENTER/STRELICA DESNO" i "AUTO SYNC". Dok držite pritisnutu navedenu dugmad, pritisnite jedno za drugim dugme "ON" i "STRELICU LIJEVO".
  3. Na ekranu će se pojaviti “0000h” što signalizira uspješno resetovanje brojača.
 • Sharp XR10S/ XR10X/XR20S/ XR20X
  1. Uključite projektor.
  2. Pritisnite i pridržite dugmad "MENU/POMOĆ", "ENTER" i "STRELICA DOLE". Dok ih držite pritisnute, pritisnite i dugme "STANDBY/ON".
  3. Na ekranu će se pojaviti “0000h” što signalizira uspješno resetovanje brojača.

Ako već o lampama znate sve što je potrebno, preostaje samo odabrati ispravnu varijantu za vas

Najbrži vodič izborom lampe

Pronađi lampu u 2 klika

Lampe za projektore

Lampe za TV