Kako resetirati brojač radnih sati lampe kod projekcionog TV?

Nakon zamjene lampe u televizoru ne zaboravite resetirati brojač radnih sati lampe. Ako brojač ne resetirate, televizor će preuranjeno javljati kraj životnog vijeka nove lampe, ili će odbijati da je pokrene. Postupak resetiranja brojača radnih sati lampe možete naći u priručniku uz Vaš televizor, ili se možete inspirisati sljedećim instrukcijama.

Brojač nemojte nikad resetirati prije zamjene lampe. U slučaju da Vaša stara lampa dobro svijetli a televizor ipak počne da javlja da se približava kraj životnog vijeka lampe, preporučujemo Vam da što prije naručite novu lampu. Čim nova lampa stigne, instalirajte je a staru lampu sačuvajte kao rezervnu i za dijagnosticiranje. Produžavanje životnog vijeka lampe značajno povećava rizik njezine eksplozije, koju je naravno uvijek bolje izbjeći.

Konkretni primjeri postupka resetiranja brojača radnih sati lampe:

 • LG
  1. Pritisnite i pridržite dugme “MENU“ na televizoru i daljinskom upravljaču dok se ne prikaže ponuda.
  2. Prvo pustite dugme “MENU“ na daljinskom upravljaču a tek onda na televizoru.
  3. Jedno za drugim pritisnite dugmad: “MUTE“ na daljinskom upravljaču i “ENTER“ ili “OK“ i držite ih dok se na ekranu ne pojavi broj radnih sati lampe.
  4. Pustite dugme “MUTE“, tek onda “ENTER“ / “OK“.
  5. Za resetiranje brojača pritisnite “SELECT“ na daljinskom upravljaču i potvrdite resetiranje.
 • Mitsubishi
  1. Uključite televizor.
  2. Ako se pojavi poruka “Please Replace Lamp“, pritisnite “YES“ ili “ENTER“.
  3. Pritisnite dugme “MENU“.
  4. Iz ponude odaberite “Low Reminder“
  5. Dva puta pritisnite dugme “Enter“.
  6. Isključite televizor.
 • Panasonic
  1. Način 1:
   1. Uključite televizor.
   2. Ako se pojavi poruka “Please Replace Lamp“, pritisnite “RETURN“ ili “EXIT“.
   3. Pridržite dugme "Vol -" na upravljačkoj ploči TV. Istovremeno pritisnite i pridržite dugme “PIP“ ili “SPLIT“ (PODIJELITI) u donjem dijelu upravljačke ploče i držite ih najmanje 5 sekundi.
   4. Kada se pojavi “LAMP TIME WAS RESET TO 0“, pustite svu dugmad.
   5. Pritisnite dugme "OK" čime će se dovršiti resetiranje.
  2. Način 2:
   1. Uključite televizor.
   2. Pridržite dugme "Vol-" na upravljačkoj ploči TV a istovremeno pritisnite “RECALL“ na daljinskom upravljaču. Nakon cca 3 sekunde će se u donjem lijevom ćošku pojaviti crvena ikona.
   3. U više navrata pritišćite dugme “RECALL“, sve dok crvena ikona ne nestane.
 • Samsung TV
  1. Isključite televizor
  2. Usmjerite daljinski upravljač na TV i pritišćite sljedeću kombinaciju dugmadi: “MUTE“  “1“  “8“  “2“  “POWER“.  Kod nekih modela je potrebno umjesto “MUTE“ pritisnuti “MENU".
  3. Na ekranu televizora će se pojaviti “Loading Factory“ .
  4. Odaberite ”Option” i pritisnite “ENTER“ ili “STRELICA DESNO“.
  5. Odaberite “Reset lamp timer“ i pritisnite “ENTER“
  6. Pritisnite “EXIT“ i dugmetom “POWER“ isključite televizor. Prije nego što ponovo uključite televizor, sačekajte bar 5 sekundi.
 • Sony TV
  1. Uključite televizor i pritisnite “MENU“.
  2. Strelicama odaberite “SETTINGS“ i pritisnite “SELECT“.
  3. U prikazanom meniju odaberite “SETUP“.
  4. Odaberite “Reset Lamp Timer“.
  5. Odaberite “Yes” i potvrdite resetiranje brojača.
 • Toshiba TV
  1. Isključite televizor i sačekajte najmanje 10 sekundi.
  2. Odjednom pritisnite i pridržite dugmad “ON“, “INPUT“ i “MENU“ koja se nalaze na televizoru.
  3. Kod nekih modela TV ćete umjesto “MENU“ morati pritisnuti dugme “VOLUME“.
  4. Čim se pojavi indikator “STANDBY“, možete pustiti svu dugmad.

Ako već o lampama znate sve što je potrebno, preostaje samo odabrati ispravnu varijantu za vas

Najbrži vodič izborom lampe

Pronađi lampu u 2 klika

Lampe za projektore

Lampe za TV