Kada mogu naručiti lampu bez modula?

S obzirom na višu cijenu lampi sa modulom, biraju pojedini korisnici radije lampu bez modula, to znači samu žarulju koju zamijene u originalnom modulu lampe. Zamjena nije uvijek jednostavna. Demontaža i ponovna montaža modula lampe može biti složenija stvar, osim toga se sa novom žaruljom mora manipulisati u rukavicama. Nekada može doći do komplikacija, na primjer ako su konektori čvrsto priključeni na originalnu žarulju, morate na neki način riješiti kako ćete ih priključiti na žarulju novu. Zbog toga preporučujemo kupovinu lampe bez modula uglavnom tehničkom osoblju, radnicima u servisu i manualno spretnim korisnicima, u svakom slučaju ne preporučujemo ovu varijantu kućnim korisnicima bez tehničkog iskustva.

Zašto bi prije narudžbe trebali demontirati Vaš modul lampe?

Prije nego što napravite narudžbu lampe bez modula preporučujemo Vam da demontirate Vaš originalni modul lampe a to iz dva razloga:
  1. Vidjećete što zahtjeva zamjena žarulje u modulu – uvjerićete se da li ste u stanju sami modul demontirati i nakon toga ga ispravno ponovo sastaviti. Provjerićete da li je neki od konektora čvrsto priključen na žarulju. Ako vidite da je kabel čvrsto priključen i da fali vijak kojim bi bilo moguće kabel osloboditi, moraćete kabel odrezati. Na novu žarulju onda priključite konektor pomoću alke (ako se na žarulji nalaze spojnice), ili pomoću električnog provodnika - u slučaju da su kabeli čvrsto priključeni i na novoj žarulji.
  2. Nakon demontaže starog modula ćete također vidjeti da li je još uvijek u dobrom stanju i da li se može ponovo koristiti. Provjerite da li modul ne pokazuje neke znakove trošenja, na primjer:
    • oksidirani konektori,
    • da slučajno nije negdje rastopljen,
    • da li je u njemu lampa dobro pričvršćena,
    • ili da se nije negdje nakupila prašina koju nije moguće ukloniti zbog lošeg pristupa u modul.
Ako je modul istrošen, u svakom slučaju naručite novu lampu sa modulom. Ako još uvijek niste sigurni da ćete sami savladati zamjenu žarulje, naručite radije lampu sa modulom. Malo je skuplja ali uštediće Vam puno vremena a često i Vaše živce.

Ako već o lampama znate sve što je potrebno, preostaje samo odabrati ispravnu varijantu za vas

Najbrži vodič izborom lampe

Pronađi lampu u 2 klika

Lampe za projektore

Lampe za TV